Vår verksamhet

Älvängens företagarförening verkar för att främja ett attraktivt samhälle. Den huvudsakliga uppgiften är att arrangera ett antal publika aktiviteter så som våramarknad och julmarknad. Dessutom fungerar företagarföreningen som ett bollplank för Ale kommun i angelägna utvecklingsfrågor. Det är också styrelsens uppgift att hålla en öppen dialog med kommunala tjänstemän och ledande politiker i Ale. Marknaderna arrangeras i nära samarbete med Skepplanda BTK och andra föreningar. Älvängens företagarförening vill också bidra till ett breddat nätverk för medlemmarna och därför arrangeras årligen två frukostmöten i samarbete med näringslivsenheten i Ale.

Detta får du som medlem i Älvängens Företagarförening:

 1. Medverka vid våra arrangemang vårmarknad, julmarknad och ballonglördag.
 2. Delta i vår gemensamma marknadsföring.
 3. Inbjudningar till våra medlemsmöten där vi diskuterar aktuella frågor.
 4. Ditt företag finns med i medlemsregistret på alvangen.com. Din verksamhets hemsida blir även länkad ifrån alvangen.com.
 5. Sociala nätverksträffar under året.
 6. Möjlighet att träffa ledande kommunala tjänstemän och politiker i olika forum.
Samarbete med Alekuriren:
 • Du får rabatterade priser på annonser i Alekuriren inför våra aktiviteter.
 • I vår bilaga inför vår och julmarknad skriver vi om olika medlemsföretag i artikelform.

Kontakt

 • Katharina Bodén, ordförande
 • Mail: katharina.boden@svenskastenhus.se
 • Tel: 0709-255244

Styrelsen

  • Daniel Lundberg, Effectsoft
  • Pelle Andersson, Mitt i Ale Group
  • Katharina Bodén, Svenska Stenhus
  • Malin Eklund, Kock-Malin
  • Annika Häger, Bildovision
  • Sari Laesker, Coop
  • Carina Breidensjö, Utby Maskin
  • Per-Anders Klöversjö (Suppleant), Alekuriren
  • Håkan Andreasson (Revisor)