Starrkärr-Kilanda församling/Älvängens Blå kyrka

 
Adress

Kapellvägen 4, 446 32 Älvängen

Kontakt

0303-444024 eller 0766-499024
Epost: ann.astrom@svenskakyrkan.se

Hemsida

http://www.mittiale.se/