Mitt i Ale Group AB

Förvaltar kommersiella fastigheter, lägenheter och bostäder.
Vi är alltid öppna för nya projekt och medverkar gärna till en positiv utveckling av Älvängen.

Kontakt

Kontaktperson: Pelle Andersson,
Tel: 0737-59 40 28,
mail: pelle@mittialeab.se