Ale El

Ale Elförening ekonomisk förening är ett medlemsägt nätbolag som distribuerar elenergi till 90 procent av Ale kommuns hushåll, företag samt del av Lilla Edet. Ale Elförening är även 100 % ägare till dotterbolaget Ale El Elhandel AB som bedriver elhandel i hela Sverige. Ale Elförenings affärsidé är inte vinstmaximering. Vi kommer inte alltid att erbjuda de lägsta priserna, men över tid ska kunden känna att hon eller han får bästa tänkbara villkor och bra service.

Adress

Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors

Kontakt

0303-33 24 00 info@aleel.se

Hemsida

http://www.aleel.se