Latest Past Events

Frukostmöte

Fredag 5 april kl 07.30-09.00, Älvsalen (Ale-Älvdalens begravningsbyrå) i Älvängen. Senaste nytt om aktuella planer i Älvängen; den fördjupade översiktsplanen och centrumplanen. Vad händer på Gustavas Plats? Vilka fler detaljplaner är på gång fram i Ale kommun? Förändras strategin med tanke på konjunkturläget? Gärna föranmälan! (Länk till info@alvangen.com)

Workshop

Tisdag 26 mars kl 14.30, Kock Malin i Älvängen. Workshop om Ale kommuns näringslivsstrategi och den nya värdegrund som är under bearbetning. Den bygger på värdeorden: Ansvar - Förtroende - Tillsammans. Motsvarar den vad Älvängens Företagarförening förväntar sig? Vi diskuterar och lämnar ett yttrande till Ale kommun. Välkommen!