Vad gör vi?

Vårt mål är att bidra till ett samhälle i positiv utveckling. Det gör vi dialog med aktiva medlemmar, Ale kommun och engagerade ortsbor. Vi vill också medverka till att våra medlemmar får ett bättre lokalt nätverk.

Älvängens företagarförening verkar för att främja ett attraktivt samhälle. Den huvudsakliga uppgiften är att arrangera ett antal publika aktiviteter så som våramarknad och julmarknad. Dessutom fungerar företagarföreningen som ett bollplank för Ale kommun i angelägna utvecklingsfrågor. Läs mer

Bli medlem!

Klicka här för att läsa mer om varför du ska bli medlem i Älvängens företagarförening.
Bli medlem